Wat is een team?

Toegevoegd op donderdag 24 maart 2022 13:03 | Laatst gewijzigd op maandag 24 juli 2023 09:52
149

Teams zijn een cruciaal onderdeel van de functionaliteit die samenwerking mogelijk maakt binnen Neoforce. Ze worden momenteel gebruikt in zowel de module Automations als de module Tickets (indien ingeschakeld).

Tickets

Binnen de module Tickets hebben teams een centrale rol in het faciliteren van samenwerking en het effectief oplossen van problemen. Een team kan worden gezien als een specifieke afdeling binnen de organisatie, zoals "klantenservice", "technische ondersteuning" of "management". Door teams toe te wijzen aan bepaalde ticketcategorieën, wordt bepaald welke groep personen (behandelaars) verantwoordelijk is voor het afhandelen van specifieke soorten tickets. Bijvoorbeeld, een "klantenservice" team kan verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van vragen van klanten, terwijl het "technische ondersteuning" team zich richt op technische problemen.

Het gebruik van teams binnen tickets stelt gebruikers in staat om effectief samen te werken aan de oplossing van problemen. Wanneer een ticket wordt aangemaakt, kan het worden toegewezen aan het meest geschikte team op basis van de aard van het probleem of de aanvraag.

➡️ Teamleden kunnen gezamenlijk aan het ticket werken, waardoor de communicatie en taakverdeling efficiënter en duidelijker wordt.
➡️ Gebruikers kunnen lid zijn van meerdere teams, waardoor ze flexibiliteit hebben bij het bijdragen aan verschillende projecten en onderwerpen.

Automations

In de module Automations spelen teams een andere belangrijke rol, namelijk als goedkeurders. Wanneer een formulier wordt ingesteld, is er de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat het formulier niet direct wordt uitgevoerd, maar eerst wordt voorgelegd aan een specifiek team voor goedkeuring. Dit is vooral handig bij complexe processen waarbij meerdere goedkeuringsniveaus nodig zijn voordat een actie wordt ondernomen. Het team dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring kan variëren op basis van het type formulier en de vereiste autorisatie.

Verschil met een groep

Hoewel het verschil tussen een team en een groep op het eerste gezicht misschien niet volledig duidelijk lijkt, is het belangrijk om hun respectieve functies binnen het systeem te begrijpen.

Een groep is voornamelijk bedoeld voor het toewijzen van rechten en filters, bijvoorbeeld voor managers en beheerders, waardoor ze specifieke privileges en toegang tot gegevens krijgen. Daarentegen is het doel van een team gericht op samenwerking en het aanpakken van gezamenlijke taken. Teamleden werken effectief samen binnen hun toegewezen afdeling, zoals "klantenservice" of "technische ondersteuning", om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Door teams te gebruiken bij zowel tickets als flows (automations) wordt een gestroomlijnde en efficiënte werkomgeving gecreëerd, waarbij de kracht van samenwerking centraal staat.

Inhoudsopgave