Werken met uitgebreide tickets (workflows)

Toegevoegd op vrijdag 18 augustus 2023 00:13 | Laatst gewijzigd op donderdag 16 mei 2024 15:55
114

In dit artikel leggen we je uit wat uitgebreide tickets zijn, hoe deze werken en hoe je hiermee uitgebreide workflows kunt bouwen met behulp van sjablonen.

Wat zijn uitgebreide tickets

Binnen het ticketsysteem van Neoforce kun je gebruikmaken van een krachtige functie: het aanmaken van uitgebreide tickets. Dit houdt in dat je een hoofdticket creëert dat als overkoepelend item dient voor het project of probleem waaraan je werkt. Aan dit hoofdticket kun je vervolgens meerdere subtickets koppelen, die elk een specifieke taak of deelprobleem binnen het grotere geheel vertegenwoordigen.

Voorbeelden waarvoor je uitgebreide tickets kan inzetten
-Softwareontwikkeling:
Voor het beheer van grote projecten met meerdere functies of modules.
-Klantenservice:
Voor het oplossen van klantproblemen die meerdere stappen of interventies vereisen.
-Eventmanagement
Voor het plannen en uitvoeren van grote evenementen met diverse componenten zoals locatiebeheer, catering en logistiek.
-Marketingcampagnes
Voor het lanceren van een uitgebreide marketingcampagne kunnen uitgebreide tickets worden gebruikt om de diverse elementen van de campagne te beheren, zoals marktonderzoek, contentcreatie, social media, e-mailmarketing, en analytics.

Deze structuur maakt het mogelijk om projecten of problemen op te splitsen in kleinere, meer hanteerbare taken. Elk subticket omvat een afgebakende taak die door een individu of een klein team kan worden uitgevoerd. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een helder overzicht van alle noodzakelijke acties die ondernomen moeten worden om een project te voltooien of een probleem op te lossen, maar vergemakkelijkt ook de toewijzing van specifieke taken aan de juiste teamleden.

Hoe maak ik een ticket uitgebreid?

Bij het aanmaken van een ticket kan je naast de “Titel” van het ticket klikken op “Opties”. Zodra het vinkje “Uitgebreid” aanstaat, heb je van dit ticket een uitgebreid ticket gemaakt. Ook wel het Hoofdticket genoemd.

  • Klik naast de titel van het ticket op ‘Opties’
  • Vink ‘Uitgebreid’ aan
  • Sla het ticket op
    (er verschijnt nu een extra tabel onder ‘Aanmelder’ met Subtickets)

image.png

Subtickets toevoegen:

  • Klik op ‘+ Nieuw Subticket’
  • Er opent zich automatisch een nieuw Ticket.
  • Vul de gegevens in van het Ticket en klik op ‘Opslaan’
  • De Subticket is nu automatisch gekoppeld aan het hoofdticket.

image-2.png

Automatische gegenereerde Gantt diagram

Op het moment dat een uitgebreid ticket subtickets bevat, genereert Neoforce automatisch een Gantt planning. Om deze Gantt planning in te zien, klik je links boven in de ticket op het tabblad ‘Gantt’.

image-3.png

Een Gantt diagram is een visueel hulpmiddel dat de de start- en einddatums toont van de verschillende onderdelen van een project en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Een Gantt diagram biedt een helder en overzichtelijk beeld van het gehele project. Alle taken, hun duur, en hoe ze in de tijd zijn gepland, worden visueel gepresenteerd. Dit helpt bij het begrijpen van de projectomvang en de relatie tussen verschillende activiteiten.

image-4.png

Samengevat biedt een Gantt-diagram een krachtig hulpmiddel voor projectplanning en -beheer, waardoor projectteams hun werk efficiënter kunnen organiseren, plannen en uitvoeren.

Hoofd- en subticket(s)

Zoals al genoemd bestaat een uitgebreid ticket uit subtickets. Deze subtickets kunnen weer allerlei afhankelijkheden van andere binnen hetzelfde hoofd ticket kunnen (het ‘bovenliggende’ uitgebreid ticket noemen we het hoofd ticket).

Workflow optimaliseren door uitgebreide - en sub tickets

Door de inzet van uitgebreide tickets binnen Neoforce blijft elk aspect van een project of taak helder en beheersbaar. Het maakt complexe processen inzichtelijk door ze op te delen in kleinere, uitvoerbare stappen. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie en effectiviteit van de workflow, maar zorgt ook voor een transparante communicatie en samenwerking binnen het team. Elk teamlid kan de voortgang van zijn of haar subtickets bijhouden en bijdragen aan het grotere doel, terwijl het (management)team eenvoudig de algehele vooruitgang van het project of de probleemoplossing kan monitoren.

Inhoudsopgave